Digitale toegankelijkheid verdient een plekje naast AVG, security en de archiefwet

Digitale toegankelijkheid. Het lijkt wel alsof het er ineens is. Net als in 2018 bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er een nieuwe wet aanstaande.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en de aankomende Wet digitale overheid verplichten overheidsorganisaties digitaal toegankelijk te zijn of te worden. Daarmee wordt het voor echt iedereen mogelijk gebruik te maken van de online communicatie en dienstverlening van overheden en wordt niemand uitgesloten. Veel overheidsorganisaties worstelen echter met het ‘verzilveren’ van de wet. Er moet namelijk nogal wat geregeld worden…

Enthousiaste webredactie

Zo begint het voldoen aan digitale toegankelijkheid meestal bij het toegankelijk maken van de (hoofd)website van de organisatie. De webredactie is daarvoor vaak het team wat er enthousiast mee aan de slag gaat. En, meestal lukt het ook nog eens om de website technisch en redactioneel toegankelijk te maken. Hulde! Iedereen (inclusief bestuurders) blij: niemand wordt uitgesloten, artikel en foto in het lokale suffertje, stempel op de website en voorlopig zijn ‘we’ er wel klaar mee (letterlijk en figuurlijk). Maar is dat wel zo?

Digitale toegankelijkheid gaat niet alleen over de website 

Want, naast de hoofdwebsite waar de webredactie voor verantwoordelijk is, wordt er veel meer content gemaakt in organisaties. Webredacteuren, online adviseurs en online marketing- en communicatiespecialisten breken hun hoofd erover. 

Bijvoorbeeld al die pdf-documenten moeten ook voldoen. Maar, wie kan dat eigenlijk, een toegankelijke pdf maken? Moeten we niet gewoon stoppen met pdf’s? Die externe (project)website? Wie is daar eigenlijk de eigenaar van? En, hoe regelen we dat die website toegankelijk wordt?

Een vlog van een bestuurder opnemen en posten is ook een uitdaging geworden met die ondertiteling en audiodescriptie. De e-mailnieuwsbrief? Gut, helemaal vergeten…Hoe toegankelijk is die eigenlijk? Vertrekt er een collega? Dan moet zijn/haar opvolger natuurlijk wel een awareness training krijgen over wat digitale toegankelijkheid is. En wat doen we met het intranet en alle andere ‘web based’ applicaties die worden gebruikt door collega’s? Die app om in te loggen op het netwerk? Is die eigenlijk toegankelijk? Wie is daar de leverancier ook alweer van? Moeten onze inkoopvoorwaarden niet gewoon worden aangepast? Dan móéten onze leveranciers wel voldoen. En zijn we toch in 1 klap klaar? Kan íémand me helpen met het invullen van een toegankelijkheidsverklaring!? 

Werk aan de (overheids)winkel

Zucht, waar beginnen we? En wie gaat dat eigenlijk allemaal betalen? Dat er nog steeds werk aan de winkel is bij overheden blijkt wel uit het artikel 'Overheidsapps vaak onbruikbaar voor mensen met beperking: 'Er moet een omslag komen' van de NOS.

Digitale toegankelijkheid verdient een plekje naast AVG, security en de archiefwet

Je merkt het: digitale toegankelijkheid gaat niet alleen over de website. En, digitale toegankelijkheid is ook niet alleen het feestje van de webredactie. Digitale toegankelijkheid is van je hele organisatie. Daarom heb je in je organisatie iemand nodig die overzicht heeft als het gaat om digitale toegankelijkheid.

Daar waar het inmiddels wemelt van de AVG Officers, All Round Cyber Security Experts, CISO’s en Senior Projectleiders DIV en Archief blijft het op vlak van digitale toegankelijkheid akelig stil. Er zijn amper korporalen, luitenanten of kapiteinen digitale toegankelijkheid te ontdekken!

One of the guys

Het online uitsluiten van mensen moet stoppen. Alleen al daarom verdient digitale toegankelijkheid een plekje naast de AVG, (online) security en, in het geval van overheden, de archiefwet. Anders gezegd: maak digitale toegankelijkheid one of the guys!

Het kán ook! Begin bijvoorbeeld door een projectleider digitale toegankelijkheid aan te stellen. Of, vinden we ook goed: een generaal digitale toegankelijkheid!

In ons volgende blog in september 2021 vertellen we je waarom iedere organisatie een projectleider digitale toegankelijkheid nodig heeft. We gaan nu eerst vakantie vieren. Bedankt voor het lezen, we wensen jou een heerlijke zomervakantie. Tot snel!

De foto bij dit artikel is gemaakt door Lena Varzar.