Toegankelijkheidsverklaring

Wij streven naar het toegankelijk maken van online informatie en dienstverlening. Bij de bouw van knop.nl is een toegankelijkheidsexpert betrokken. Verder besteden we ook bij onze eigen website veel aandacht aan de toegankelijkheid volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).