Waarom iedere organisatie een projectleider digitale toegankelijkheid nodig heeft

Digitale toegankelijkheid. Veel organisaties worstelen er mee. In dit blog leggen we uit waarom een organisatie een projectleider digitale toegankelijkheid nodig heeft.

Digitale toegankelijkheid is van je hele organisatie

Ons blog ‘Digitale toegankelijkheid verdient een plekje naast AVG, security en de archiefwet’ sluiten we af met de conclusie dat iedere organisatie een projectleider digitale toegankelijkheid moet hebben. Als we het hebben over ‘projectleider’ lijkt het erop alsof digitale toegankelijkheid een project is en daarmee een begin en een eind heeft. Dat is, wat ons betreft, niet zo. Digitale toegankelijk blijft en verdient structureel een prominente plek.

Digitale toegankelijkheid is nooit af, raakt meerdere functies en afdelingen en kan zonder visie en plan een bodemloze (geld)put zijn. Als je met digitale toegankelijkheid aan de slag gaat, moet je verschillende activiteiten benoemen en opstarten. Je wilt als organisatie stappen zetten, leren en continu verbeteren, groeien en werken aan een digitaal toegankelijke organisatie die continu blijft verklaren en verbeteren.

Aan de webredactie vragen of zij ‘even digitale toegankelijkheid willen regelen’ gaat je organisatie op de langere termijn niet verder helpen. Digitale toegankelijkheid gaat namelijk niet alleen over de (hoofd)website van een organisatie.

3 voorbeelden waarbij het mis gaat

Om je een idee te geven waar je als organisatie tegen aan kunt lopen, nemen we je mee in 3 praktijkvoorbeelden. We kunnen er nog veel meer benoemen maar het gaat te ver om dat in dit blog te doen.

Draagvlak bij management

We zien regelmatig dat de webredactie zelf enthousiast aan de slag gaat met digitale toegankelijkheid. Of dat digitale toegankelijkheid vanuit het management wordt neergelegd bij de webredactie van een organisatie. Wat dat ook mag betekenen…

De grote valkuil hierbij is dat het bestuur of het management niet voldoende wordt betrokken of betrokken is. Regel je geen draagvlak bij het bestuur of management? Dan ben je in je eentje aan het knokken en ga je toegankelijkheid uiteindelijk niet duurzaam en structureel van de grond krijgen.

Inkoop

Je kunt digitale toegankelijkheid nog zo goed geregeld hebben, als digitale toegankelijkheid nog geen onderdeel is van het inkoopproces, ga je alsnog ‘nat’. Zo zien we regelmatig dat er organisaties zijn waar er door de webredactie veel tijd en energie wordt gestoken in het toegankelijk maken van de hoofdwebsite maar dat elders in de organisatie websites en apps worden ingekocht die niet voldoen.

Kennisoverdracht en bewustwording

Als gezegd: de webredactie is vaak het eerste team dat met digitale toegankelijkheid aan de slag gaat. Zij kennen de basisprincipes goed, teamleden worden getraind en de webredactie heeft vaak tools die helpen bij het toegankelijkheid maken en houden van online content. Maar hoe zit dat met de rest van de organisatie? Weet nieuw (tijdelijk) personeel wel wat digitale toegankelijkheid is? En is er in het aannamebeleid vastgelegd dat nieuwe medewerkers kennis moeten hebben van digitale toegankelijkheid? Zijn er structureel mogelijkheden voor (nieuwe) medewerkers om kennis bij te spijkeren? Vragen waar je als organisatie mee wordt geconfronteerd als je met digitale toegankelijkheid aan de slag gaat. Kiest je organisatie ervoor de bovenstaande vragen te negeren? Dan kom je uiteindelijk niet verder met de digitale toegankelijkheid van je online uitingen.

Digitale toegankelijkheid is verandermanagement

De voorbeelden laten zien dat er in een organisatie en op verschillende onderwerpen verandering moet komen. Veranderingen zijn bijvoorbeeld (niet uitputtend) nodig in processen, strategie en beleid maar ook in kennis, houding en gedrag van medewerkers en leveranciers. Kortom, digitale toegankelijkheid is verandermanagement.  

Integrale aanpak en aansturing

Digitale toegankelijkheid eist een integrale aanpak en aansturing. Een aanpak die kan rekenen op steun van het management van je organisatie. Een projectleider digitale toegankelijkheid kan hiervoor zorgen. Iemand die in kaart brengt waar de pijnpunten liggen in de organisatie. Iemand die, al dan niet ondersteund door een (tijdelijk) afdelingsoverstijgend team, aan de slag gaat met digitale toegankelijkheid en ervoor zorgt dat digitale toegankelijkheid onderdeel wordt van het reguliere werk. Bijvoorbeeld met hulp van de planmatige en organisatiebrede aanpak van Logius.

Model digitale toegankelijkheid

Ben jij projectleider digitale toegankelijkheid? Of heb je de opdracht gekregen de digitale toegankelijkheid van je organisatie te verbeteren? Gebruik dan ons model voor digitale inclusie. Het laat zien met welke onderdelen je aan de slag moet om ervoor te zorgen dat iedereen in en rond jouw organisatie bijdraagt aan het digitaal toegankelijk maken van je organisatie. Het model is zeker niet uitputtend, maar biedt wel houvast.

Ben je op zoek naar een projectleider digitale toegankelijkheid? Neem contact met ons op.

De foto bij dit artikel is gemaakt door Kindel Media.