Webbureaus

Als je een nieuwe of bestaande website digitoegankelijk wilt maken, heb je een webbouwer nodig die digitoegankelijk kan bouwen.

Hoe je voorkomt dat je website niet toegankelijk is

Het komt regelmatig voor dat webleveranciers aangeven dat ze weten wat digitoegankelijkheid is. En dat ze ervaring hebben met het bouwen van digitoegankelijke websites of apps. Niet altijd is dat ook daadwerkelijk het geval. Het resultaat is een website die bij oplevering niet toegankelijk is. Dat is vervelend en te voorkomen.

Daarom raden we het volgende aan:

  • Maak vooraf duidelijke afspraken over digitoegankelijkheid.
  • Laat de website voor oplevering toetsen door een toetsingsinstantie. Leg de verantwoordelijkheid voor de toets neer bij de webleverancier.
  • Vraag om voorbeelden van websites en apps die digitoegankelijk zijn.
  • Laat de webbouwer in samenwerking met jou of ons een toegankelijkheidsverklaring opstellen.

Een bestaande website digitoegankelijk maken

Heb je een website die niet digitoegankelijk is en wil je deze website wel digitoegankelijk maken? Dat kan. Een toegankelijkheidstoets geeft aan of jouw website toegankelijk is of niet. De toets geeft ook aan wat verbeterd kan worden. Als je website niet toegankelijk is, moet je aan de slag. Je website moet worden aangepast. Redactioneel en/of technisch. Als je website technisch aangepast moet worden, heb je veelal de hulp nodig van de webbouwer. Houd dan rekening met kosten.

Knop en webbouwers

Wij kennen webbouwers die digitoegankelijk kunnen websites en apps kunnen bouwen. We opereren ook in de driehoek website eigenaar – toetsingsinstantie - webleverancier. Dit betekent dat we met hulp van een toetsingsrapport en je webleverancier jouw website digitoegankelijk kunnen maken.

Hulp nodig

Digitale toegankelijkheid is de nieuwe standaard. Maar hoever ben jij? Als je dat wilt weten, neem je contact met ons op.

Lees ook onze blogs