Nieuwsbericht toezicht digitale toegankelijkheid door provincies

Zwolle, 13 januari 2020 - De meeste Nederlandse provincies weten nog niet hoe zij toezicht gaan houden op de digitale toegankelijkheid van websites en apps van gemeenten. Provincie Limburg heeft als enige aangegeven te zijn gestart met het toezicht. Dat blijkt uit onderzoek van studenten van hogeschool Windesheim uit Zwolle in opdracht van het bureau Knop. 11 provincies hebben aan het onderzoek meegewerkt.

Waarom de meeste provincies nog geen toezicht houden

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste provincies op dit moment geen toezicht houden op naleving van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Het tijdelijk besluit wordt ondergebracht in de Wet digitale overheid. 5 provincies geven aan deze wet te willen afwachten. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling in de Eerste kamer, aldus een medewerker van Provincie Drenthe.

Pilot provincies Noord-Brabant, Groningen en Noord-Holland

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de provincies Groningen, Noord-Brabant en Noord-Holland een pilot zijn gestart met Logius en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de pilot wordt bepaald hoe provincies toezicht gaan houden op de digitale toegankelijkheid bij gemeenten.

Actief toezicht Provincie Limburg

Provincie Limburg houdt al wel toezicht op gemeenten en heeft daarvoor iemand aangesteld. De toegankelijkheidsverklaringen op websites van gemeenten (gemeentenaam.nl) in de provincie Limburg zijn geïnventariseerd. Vanaf februari 2021 start de provincie met steekproeven waarin de toegankelijkheidsverklaringen worden gecontroleerd.

Later worden ook andere websites van gemeenten in de provincie Limburg geïnventariseerd en gecontroleerd. Verder wil de Provincie Limburg intensief samenwerken met de besturen van de 31 gemeenten. Hierover worden nog afspraken gemaakt.

Tijdelijk Besluit digitale toegankelijkheid overheid

In het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid van 1 juli 2018 staat dat websites van Nederlandse overheidsinstanties per 23 september 2020 moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. Een toegankelijkheidsverklaring wordt gepubliceerd in het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Eerder onderzoek van Digimonitor.nl toonde aan dat voor 72% van de overheidswebsites geen verklaring is gepubliceerd. Uit onderzoek van Digitaaltoegankelijk.com, waarin het Register van toegankelijkheidsverklaringen is gebruikt, blijkt dat 71% van de websites niet of nauwelijks voldoet.

Over het onderzoek van de studenten

Het onderzoek is gedaan door studenten van de opleiding Commerciële Economie van hogeschool Windesheim in oktober en november 2020. Tijdens het onderzoek hebben de studenten telefonisch en via e-mail contact gehad met 11 van de 12 provincies. Aan de provincies zijn vragen gesteld over de toezichthoudende rol van provincies op gemeenten als het gaat over de digitale toegankelijkheid van gemeenten. In december 2020 zijn de provincies in de gelegenheid gesteld te reageren op de genoteerde antwoorden.

De vragenlijst en meer informatie over het onderzoek staat op knop.nl/toezichtprovincies.

Over het bureau Knop

Het Zwolse bureau Knop vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland mee kan doen in de samenleving. Daarom helpt Knop organisaties met toegankelijke online communicatie, marketing en dienstverlening. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Digitale Inclusie Model. Medewerkers van Knop werken aan en met technieken, functionaliteiten en content die voor iedereen toegankelijk zijn.