Studenten van vakschool voor vormgeving Cibap maken kennis met digitale toegankelijkheid

Eind 2021 hebben studenten van Cibap kennisgemaakt met digtale toegankelijkheid. In opdracht van Knop hebben de studenten een animatie over digitale toegankelijkheid gemaakt. Cibap is de vakschool voor vormgeving in Zwolle.

Aanleiding

Vanuit Knop merken we dat er relatief weinig schoolverlaters zijn die die weten wat digitale toegankelijkheid is. Daar willen we verandering in brengen. We willen studenten vroeg kennis laten maken met digitale toegankelijkheid. Om ze bewust te maken en kennis op te laten doen. Zodat ze goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaan.

Daarom hebben we in 2020 samengewerkt met studenten van hogeschool Windesheim en nu dus met studenten van Cibap. Via Kennispoort Regio Zwolle zijn we in contact gekomen met de studenten van Cibap. 

Anne-Frank Dekker, online adviseur bij Knop: "We willen studenten vroeg kennis laten maken met digitale toegankelijkheid. Om ze bewust te maken en kennis op te laten doen."

Over het project

Tijdens het project hebben 3 groepen leerlingen van Cibap een animatie met ondertiteling over digitale toegankelijkheid gemaakt. De studenten hebben van Knop een script voor de animatie gekregen. De animatie zelf is een eerste kennismaking met digitale toegankelijkheid. Door de studenten de animatie te laten maken, hebben we met elkaar veel voordeel behaald:

  • De studenten hebben ervaring opgedaan door met hun fictieve studentenbureau een ‘echte’ opdracht te mogen doen voor een bedrijf.
  • De studenten hebben geleerd wat digitale toegankelijkheid is. Knop heeft tijdens de briefing voor de animatie een gastles over digitale toegankelijkheid gegeven. Ook de inhoud van de animatie zelf bevat informatie voor de studenten waardoor ze kennis over digitale toegankelijkheid hebben opgedaan.
  • Knop heeft een aantal animaties gekregen die gebruikt kunnen worden voor de communicatie van Knop. We delen de animaties op onze Linkedin-pagina, Twitter en op Youtube. De video's mogen door iedereen gebruikt en gedeeld worden. We stellen de animaties ook beschikbaar aan onze opdrachtgevers en andere geïnteresseerden. Bijvoorbeeld tijdens trainingen of workshops. Zo proberen we meer aandacht te krijgen voor digitale toegankelijkheid.

De animaties in een toegankelijke videoplayer

De animaties zijn hieronder te bekijken. De animaties zijn op Youtube geplaatst en worden in de digitaal toegankelijke videoplayer van Scribit Pro op deze website getoond. De videoplayer van Scribit Pro maakt video’s toegankelijk voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Met de software van Scribit Pro is het mogelijk om ondertiteling, audiodescriptie en een tekstalternatief aan een video toe te voegen. Zo wordt een video toegankelijk voor iedereen.

Animatie van studentenbureau Quimo

Animatie van studentenbureau Indivisuals

Animatie van studentenbureau Cutzooi

De onderstaande animatie is niet de definitieve versie. De studenten werken nog aan verbeteringen. 

Vervolg

We overleggen met Cibap hoe we blijvend aandacht kunnen geven aan het onderwerp digitale toegankelijkheid. Bijvoorbeeld door het geven van gastlessen aan studenten van Cibap maar ook aan de docenten van deze studenten.

Over digitale toegankelijkheid

Nederlandse overheden moeten zich sinds 1 juli 2018 aan richtlijnen houden voor de bouw van websites, apps en het maken van online content (teksten, afbeeldingen, video’s, infographics etc.).

Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid

Dit is vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale overheid. Dit is een voorloper op de wet Digitale overheid die waarschijnlijk in 2022 ingaat. Als (overheids)organisaties zich aan de richtlijnen houden, kan echt iedereen gebruik maken van websites en apps. Ook mensen met een beperking zoals blinden en doven. Kortom, niemand wordt uitgesloten.

Toegankelijkheid bij bedrijven

Digitale toegankelijkheid wordt steeds belangrijker. In 2025 moeten ook bedrijven aan de eisen van digitale toegankelijkheid voldoen; dan wordt de European Accessibility Act van kracht.

Als je zelf hulp nodig hebt bij digitale toegankelijkheid

Heb je zelf hulp nodig bij digitale toegankelijkheid? Bel ons op 06 19 41 03 90 of maak een vrijblijvende afspraak met ons. We vertellen je graag meer over digitale toegankelijkheid en bekijken samen met jou waar we je bij kunnen helpen.