Strategie, beleid en processen

Digitale toegankelijkheid heeft invloed op bijna alle afdelingen en medewerkers van je organisatie. Als je wilt werken aan digitale toegankelijkheid houd er dan rekening mee dat dit tijd nodig heeft.

Digitale inclusie raakt alle afdelingen, medewerkers, disciplines en niveaus binnen je organisatie in meer of minder mate. Het borgen van digitale inclusie vergt tijd en volharding. Het gaat namelijk om verandering van techniek, maar ook kennis, houding en gedrag van mensen. Om de juiste richting vast te leggen, dit alles goed te borgen in je organisatie en de benodigde middelen (kennis, tijd en geld) beschikbaar te krijgen is het nodig digitale inclusie te integreren in strategie, beleid en processen. Digitale inclusie gaat namelijk over verschillende niveaus van organisatiestrategie tot implementatie.

Strategie en beleid

Door digitale inclusie op te nemen in strategie en beleid zorg je voor draagvlak en invloed waardoor losse acties op de korte termijn veranderen in nieuwe werkwijzen, afspraken en processen. De enige manier om echt structureel verder te komen met digitale inclusie. De omvang en plek hangt samen met het type organisatie. (Coolblue vs. provincie en focus) Past het bijvoorbeeld in bestaande strategieën en beleid of moet er iets nieuws komen?

Digitale toegankelijkheid is de nieuwe standaard. Maar hoever ben jij? Als je dat wilt weten, neem je contact met ons op 

Processen

Digitale inclusie moet vooral plek krijgen in techniek en processen. Naar techniek wordt al snel gekeken als er wordt gesproken over digitale toegankelijkheid. Processen en de uitvoering daarvan zijn echter lastiger aan te passen. Als het gaat om structurele aanpassingen zijn processen echter evident. Denk aan processen als het publiceren op website/intranet, releases webapplicaties, diverse vormen van contentcreatie, inkoop, briefing en aansturen van externen en meer.

Lees ook onze blogs