Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is… beperkte content

Tja, het is maar hoe je kijkt naar toegankelijkheid en beperkingen. Sinds 23 september 2020 moeten alle overheidswebsites voldoen aan richtlijnen zodat ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen maken. Denk daarbij aan mensen die blind, doof, slechtziend of een andere (tijdelijke) beperking hebben. Maar, hebben mensen een beperking of hebben websites en de content op die websites een beperking?

Niemand kan een tekst zonder contrast lezen

Niemand kan een witte tekst op een witte achtergrond lezen. Dat komt omdat er dan geen contrast is. Met andere woorden: niet de lezer heeft een beperking, maar de webcontent. Toch? Hoe meer contrast je toevoegt, hoe meer mensen de tekst kunnen lezen. Dus stel jezelf eens de volgende vraag. Bij hoeveel contrast heeft niet langer mijn webcontent een beperking, maar de gebruiker?

Nadenken over dingen die vanzelfsprekend zijn

We nemen vaak onbewust onszelf als ijkpunt bij het maken van content. Het resultaat is content met beperkingen. Je geeft een bepaalde tekst bijvoorbeeld kleur en als jij het kan lezen, dan ziet de ander het ook. Daar denk je niet over na omdat het (voor jou) net als veel andere dingen vanzelfsprekend is.

Rolstoel

Een voorbeeld. Stel je komt tijdelijk in een rolstoel terecht. Dan ontdek je pas waar je wel en niet met een rolstoel komt. Waar zijn de deuren te smal, waar is alleen een trap en hoe kan je met de bus of trein mee?

Neem verantwoordelijkheid voor je content

Het is begrijpelijk dat niet iedereen zich bezighoudt met het voorbeeld van de rolstoel. Iemand die over de inrichting van de openbare ruimte gaat, moet hier wel aandacht voor hebben. Datzelfde geldt voor iemand die online content maakt. Je zorgt ervoor dat iedereen het kan gebruiken. En daarbij neem je niet jezelf als uitgangspunt, maar de mensen die jouw content nodig hebben.

Dat kan door aandacht te hebben voor specifieke wensen. Maar ook door te zorgen voor een goede basis waardoor iedereen gebruik kan maken van de online content. Dat is soms best lastig, maar gelukkig zijn er richtlijnen. Sluit bijvoorbeeld niemand onnodig uit door de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) toe te passen. De WCAG heeft ook richtlijnen die gaan over contrast.

Inclusiviteit door maatwerk en alternatieven

Dat klinkt misschien goed. Maar wij zien inclusiviteit als iets waarbij je streeft naar een standaard die voor iedereen bruikbaar is. Toegankelijke content is de basis voor iedereen. Met een kleine disclaimer dat er ook dan best maatwerk nodig kan zijn. Het gaat erom dat in een inclusieve samenleving geen onnodige drempels zouden mogen zijn.

Kortom, als je content maakt voor iedereen (noem ons 1 reden waarom je dat niet zou willen), ga er dan maar vanuit dat als je er niet goed over nadenkt, jouw content een beperking heeft.

Stuur door of leg uit

Deze blog kan ook relevant zijn voor medewerkers (zoals communicatiespecialisten) die documenten maken. Bijvoorbeeld een pdf voor op de website. Heb je een pdf in je mailbox met het verzoek om deze op de website te plaatsen? En heeft het document te weinig contrast? Deel deze blog gerust met je collega en leg eens uit waar het probleem zit!

Heb je zelf hulp nodig bij het toegankelijk maken van webcontent of het toegankelijk maken van pdf's? Neem gerust contact met ons op.

De foto bij dit blog is gemaakt door Marina Vitale.